Cardiax ergometria modul

Kód tovaru:
4528
CARDIAX zátažové laboratóium v plnej miere automatizuje vykonávanie zátažových testov. Pocítac na základe v... Celý popis
630,00 €
Cena s DPH
Na objednávku
-+

Popis

CARDIAX zátažové laboratóium v plnej miere automatizuje vykonávanie zátažových testov. Pocítac na základe vopred nastaveného (zvoleného) zátažového plánu riadi zátažový prostriedok (bicyklový ergometer resp. bežiaci pás) podla inštrukcií v pláne (trvaniejednotlivých zátažových fáz, nárast zátaže, podmienky prerušenia atd.).

  • Ked je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak a výsledky meraní ukladá
  • Systém priebežne ukladá úplné zátažové EKG
  • Vyhodnotenie meraných údajov prebieha on line, krivky mediánov a trendy ST možno sledovat už pocas vyšetrenia
  • Na konci vyšetrenia je z nameraných dát vyhotovený záverecný protokol. Namerané údaje sú zobrazené v tabulkovej aj grafickej forme
  • Graf zobrazuje srdecnú frekvenciu, krvný tlak a zátaž v závislosti na case. Na dalších grafoch možno sledovat ST amplitúdy a zmeny mediánov (ST trend a QRS trend)
  • Program vyhodnotí výkonnost v intervale maximálnej a submaximálnej zátaže.