Cardiax ergometria modul

Kód tovaru:
4528
CARDIAX zátažové laboratóium v plnej miere automatizuje vykonávanie zátažových testov. Pocítac na základe v... Celý popis
630,00 €
Cena s DPH
Na objednávku
-+

Popis

CARDIAX zátažové laboratóium v plnej miere automatizuje vykonávanie zátažových testov. Pocítac na základe vopred nastaveného (zvoleného) zátažového plánu riadi zátažový prostriedok (bicyklový ergometer resp. bežiaci pás) podla inštrukcií v pláne (trvaniejednotlivých zátažových fáz, nárast zátaže, podmienky prerušenia atd.). Ked je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak.• Ked je ergometer vybavený modulom automatického merania krvného tlaku, systém CARDIAX meria aj krvný tlak a výsledky meraní ukladá• Systém priebežne ukladá úplné zátažové EKG• Vyhodnotenie meraných údajov prebieha on line, krivky mediánov a trendy ST možno sledovat už pocas vyšetrenia• Na konci vyšetrenia je z nameraných dát vyhotovený záverecný protokol. Namerané údaje sú zobrazené v tabulkovej aj grafickej forme• Graf zobrazuje srdecnú frekvenciu, krvný tlak a zátaž v závislosti na case. Na dalších grafoch možno sledovat ST amplitúdy a zmeny mediánov (ST trend a QRS trend)• Program vyhodnotí výkonnost v intervale maximálnej a submaximálnej zátaže.