AED Defibrilátory

Defibrilátor je lekársky prístroj, ktorý krátkymi elektrickými výbojmi dokáže obnoviť činnosť srdca. Využíva sa najmä vtedy, keď srdce prestane biť a KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) – prvá pomoc už nie je účinná.

Okrem profesionálnych defibrilátorov určených na používanie výhradne vyškoleným personálom existujú aj defibrilátory, ktoré dokáže ovládať aj laik.

AED defibrilátory (automatizované externé defibrilátory)

AED defibrilátory (automatizované externé defibrilátory) sú navrhnuté tak, aby boli schopné automaticky analyzovať srdečný rytmus pacienta a určiť, či je potrebná defibrilácia. V prípade profesionálnych defibrilátorov zdravotnícky pracovník dokáže meniť silu a typ šoku manuálne. AED defibrilátory sú často umiestňované na verejných miestach pre rýchlu reakciu v prípade núdzovej situácie.

Rýchla prvá pomoc môže zachrániť život. Preto by sa mali nachádzať všade, kde je zvýšený pohyb ľudí. Preto pri kúpe defibrilátora zohľadnite, či prístroj bude používať odborník alebo laik. Zamerajte sa tiež na funkcie, ktoré by mal mať či jednoduchosť používania. Viac informácií o tom, čo je AED defibrilátor a kde sa využíva nájdete v našom článku. 

Zobrazených 1 - 12 z 34 položiek
Filter