Prístroj na meranie sluchu

Meranie prahu počutia najmodernejšími metódami. Možnosť merania prenosu zvuku kosťami. Skríningové a klinické audiometre, manuálny a automatický tympanometer. Oblasti použitia: lekári prvého kontaktu, rodinní lekári, obvodné ambulancie, nastavenie načúvacích prístrojov, vyšetrenia v pracovnom lekárstve a pod.

Zobrazených 1 - 9 z 35 položiek
Filter