Časté poruchy zraku a ich liečba

15. Feb 2021
Doba čítania 8 mins
Ochorenie a vady očí sú vo svete na vzostupe. Môže za to prílišné namáhanie očí a zlá prevencia. Neskorá návšteva očného lekára môže mať tragické následky.
Poruchy zraku

Existuje veľké množstvo porúch zraku. Za ich vznikom stojí hneď niekoľko faktorov - genetická predispozícia, vek, rôzne choroby, ako cukrovka a často tiež životný štýl. Napríklad krátkozrakosť postihuje až 30 percent populácie a postihnutých prudko pribúda. Vzhľadom k tomu začína byť starostlivosť o oči a prevencia vzniku očných vád dôležitou témou. V Európe je podľa ECV (European Coalition for Vision) až 25 miliónov ľudí s očnými chybami . ale predpokladá sa, že až 70 miliónov ľudí má začínajúce problémy s očami, o ktorých ešte nevedia a až 8,5 miliónom ľudí hrozí totálna slepota. Pritom rad očných vád a ochorení, ktoré sú zachytené včas, je možné úspešne liečiť.

Problémom dnešného sveta je zmena životného štýlu a tiež to, že ľudia nemajú potrebu chodiť na prehliadky k oftalmológom. 

Poruchy zraku
Zdroj: Bigstockphoto.com

Poruchy zraku môžu viesť až k depresiám

Podobne ako pri ostatných zdravotných problémoch, tiež v prípade očí, idú ľudia k oftalmológovi, až keď už majú veľké ťažkosti. Neliečené očné vady alebo ochorenie oka môžu mať za následok až stratu zraku, v lepších prípadoch bolesti hlavy alebo chrbta, únavu, zhoršené sústredenie. Americká akadémia pre oftalmológiu dokonca uvádza, že ľudia s poruchami zraku majú väčší sklon k chronickým ochoreniam, nehodám, v najhorších prípadoch k sociálnemu vylúčeniu alebo depresiám. Pritom rad očných vád ide liečiť, ak sa zachytia včas, alebo je ich možné napraviť rôznymi korekčnými pomôckami, ako sú okuliare alebo kontaktné šošovky. Inokedy pomôže chirurgický zákrok alebo laserová operácia očí.

Krátkozrakosť - myopia

Krátkozrakosť je najčastejšie očnou chorobou na svete. Táto vada postihuje podľa WHO až 30 percent svetovej populácie, pričom počet pacientov stále rastie. Myopia, ako sa táto choroba odborne nazýva, vzniká zvyčajne v mladom veku. Po ukončení rastu, teda medzi 20 a 25 rokom, sa táto refrakčná chyba väčšinou ustáli.

Keratometer
Autorefrakto-keratometer CRK-7000. Zdroj: Medihum.cz

Táto refrakčná chyba sa prejavuje neostrým alebo zahmleným videním do väčších vzdialeností. Môže za to väčšinou takzvané dlhšie oko, ktoré môže byť dedičné. V dnešnej dobe však krátkozrakosť zhoršuje tiež moderný spôsob života, ktorý oko príliš namáha. Neustále pozeranie do obrazoviek televízie, počítača alebo mobilu ľudské oko doslova ničí. Krátkozrakosť je refrakčná vadou, ktorú vyjadrujeme v mínusových dioptriách:

  • nízka / jednoduchá krátkozrakosť - do -3 dioptrií,
  • stredné / mierna krátkozrakosť - od -3,25 až do -6,5 dioptrií,
  • ťažká myopia - nad -6,75 dioptrií,
  • stredne ťažká - zastaví sa väčšinou po dvadsiatom roku života,
  • progresívne - zhoršuje sa každý rok, väčšinou až do 30 roku života.

Výška refrakčnej chyby sa zisťuje aj pomocou autorefrakto-keratometra. Tie dokážu zistiť nielen refrakčnú vadu, ale aj astigmatizmus alebo cudzie teliesko v oku či šedý zákal. Po zistení výšky refrakcie nasleduje jej korekcia. Existuje niekoľko spôsobov, ako krátkozrakosť korigovať. Tradičnou cestou je použitie okuliarov. Na korekciu krátkozrakosti sa používajú rozptylové sklá, vďaka ktorým lúče dopadnú na sietnicu. To má za následok ostrý obraz. Na rovnakom princípe fungujú aj kontaktné šošovky. Tie sú však praktickejšie a menej obmedzujúce, najmä pri športoch. Ani okuliare ani šošovky však problém nevyriešia, len ho eliminujú. Pre úplné odstránenie problému je treba absolvovať laserovú operáciu očí.

Čítanie
Zdroj: Unsplush.com

Ďalekozrakosť - hypermetropia (hyperopia)

Ľudia si často mýlia krátkozrakosť s ďalekozrakosťou. Nedokážu určiť, ktorá vada je ktorá. Pri ďalekozrakosti človek vidí dobre do diaľky, ale má problém zaostriť na blízke predmety alebo na čítanie. Vzhľadom k tomu, že sa naše oko vyvíja ešte po narodení, rodí sa s ďalekozrakosťou vlastne každý. Pri hypermetropiu je narozdiel od krátkozrakosti oko príliš malé, a tak sa lúče prechádzajúce rohovkou stretávajú až za šošovkou. Ďalekozrakosť sa vyjadruje v plusových dioptriách:

  •  ľahká ďalekozrakosť - od +0,25 až do +3 dioptrií,
  •  stredná ďalekozrakosť - od +3,25 až do +6 dioptrií,
  •  vysoká ďalekozrakosť - od +6,25 až do +9 dioptrií,
  •  ťažká vada - od +9,25 dioptrií (postihnutie vidí zle tiež vzdialené predmety).

Vada môže byť sprevádzaná ďalšími poruchami zraku, ako je tupozrakosť alebo strabizmus. pri ignorovaní problémov môže dôjsť k bolestiam hlavy alebo očí, zahmlievanie zraku, niekedy tiež zápalom očných viečok. Preto je dôležité zájsť k oftalmológov a zaistiť si vhodnú korekčnú pomôcku v podobe okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Riešením môže byť, rovnako ako v prípade krátkozrakosti, laserová operácia očí.

Šedý zákal - katarakt

Podľa informácií WHO je šedý zákal najčastejšou príčinou straty zraku u ľudí, a to na celom svete. Ide o ochorenie, ktoré postihuje hlavne starších ľudí vo veku nad 75 rokov. Pri kataraktu dochádza k zakaleniu očnej šošovky. Následkom toho vidí postihnutá osoba rozmazane alebo ako by cez záclonu. V najhorších prípadoch môže dôjsť k strate zraku. K jeho odhaleniu tak môže pomôcť vyšetrenie štrbinovou lampou, Ktorá dokáže vyšetriť prednú časť oka a tiež šošovku.

Operácia očí
Zdroj: Bigstockphoto.com

Liečba nie je možná, jediným riešením šedého zákalu je operácia, ktorej sa starší ľudia často boja. Pritom ide vo väčšine prípadoch o veľmi jednoduchý, krátky zákrok, ktorý väčšinou prebieha bez použitia celkovej anestézie. Zakalená ľudská šošovka je pri operácii nehradená špeciálne vyrobenou umelou variantou, vďaka ktorej sa môže človek zbaviť tiež rôznych refrakčných chýb.

Zelený zákal - glaukóm

Podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Českej republiky bolo v roku 2017 približne 351 tisíc pacientov s glaukómom. Od roku 2012 tak ich počet vzrástol o viac ako desať tisíc. Postihnutie sa väčšinou tiež objavuje u starších osôb, ale môže postihnúť aj deti a dorast. Príčina glaukómu nie je známa. Rovnako ako katarakt, tiež glaukóm môže skončiť slepotou. Ak sa ale objaví a diagnostikuje včas, je možné postup ochorenia oddialiť a zmierniť.

V prípade glaukómu je postihnutý zrakový nerv, ktorý prenáša informácie z oka do mozgu. zo začiatku však môže ochorenie prebiehať bez príznakov. Práve preto je dôležité dodržiavať pravidelné preventívne prehliadky a v prípade najmenších očných problémov je potrebné navštíviť oftalmológa. Ten môže začiatok ochorenia zachytiť napríklad aj vďaka obyčajnej priamej oftalmoskopii ešte v čase, kedy je možné ochorenie liečbou zmierniť alebo oddialiť komplikácie s ním spojené. Priame svetlo a niekoľkonásobné zväčšenie vďaka oftalmoskopu môže odhaliť nepriaznivé zmeny na zrakovom nerve.

Ochorenie sa môže prejaviť len drobnými výpadkami v zornom poli, postupne môže dôjsť ku strate periférneho videnia. Liečba zahŕňa väčšinou očné kvapky, niekedy tabletky, v horších prípadoch sa môže pristúpiť k operácii, niekedy tiež k laserovej.

Tupozrakosť - amblyopia

Približne tri percentá populácie postihuje tupozrakosť, čiže amblyopia. Ide o funkčné vadu, pri ktorej je väčšinou jedno oko postihnuté znížením zrakovej ostrosti. Aj keď to ovplyvňuje celkové videnie, niektorí ľudia si dlhú dobu neuvedomia, že majú nejaký problém. postihnutý zle vníma hĺbku alebo nevidí trojrozmerné. Ide o vadu, ktorá vzniká už v detstve. Stojí za ňou strabizmus (škúlenie), prípadne veľký rozdiel medzi refrakčnými chybami oboch očí. na základe týchto problémov potom prestane mozog jedno z očí používať.

Lekári by predovšetkým mali venovať pozornosť deťom, ktorých rodičia trpia rôznymi zrakovými chybami alebo samotnou tupozrakosťou. Amblyopia ide totiž liečiť alebo jej môžeme predchádzať. V detskom veku sa využíva predovšetkým oklúzna liečba. Deti tak nosia na zdravom oku takzvaný okluzor, aby si precvičovali tupozraké oko. Po dvanástom roku života však táto liečba už nemá takmer žiadny význam. Moderná medicína sa však zhoduje na tom, že aj v dospelosti je do určitej miery možné tupozrakosť zlepšovať pomocou rôznych cvičení, ale výsledky nie sú tak výrazné ako v prípade detí.

Toto je len malý výpočet vád a ochorení oka. Súčasná medicína sa tiež často stretáva so strabizmom, starnutím oka, zmenami na oku pod vplyvom cukrovky a ďalšími problémami. Takmer všetky vady a ochorenia možno zachytiť, zmierniť alebo vyliečiť vďaka včasnej diagnostike, a preto je dôležité, aby sa zvýšila informovanosť o rôznych očných vadách a o ich príznakoch. Odborník potom môže vďaka pravidelným prehliadkam a prostredníctvom kvalitných oftalmologických prístrojov včas vadu alebo ochorenie odhaliť a navrhnúť správnu korekciu alebo liečbu.