Čo je BMI?

11. Feb 2021
Doba čítania 1 min
Index telesnej hmotnosti, anglicky Body Mass Index (BMI), je číselná hodnota umožňujúca porovnaní hmotnosti ľudí s rôznou výškou. Môžeme tak určiť, či človek trpí podvýživou alebo nadváhou či dokonca obezitou. Získanú hodnotu je ale nutné zvážiť na základe veku a pohlavia skúmanej osoby.
BMI

BMI zistíme tak, že hmotnosť človeka v kilogramoch vydelíme mocninou jeho výšky v metroch. Výsledná jednotka je tak kg / m2. Na výpočet sa väčšinou používajú rôzne tabuľky, automaticky BMI vypočítajú aj niektoré stojanové váhy či najrôznejšie aplikácie. BMI pod 18,5 môže byť znakom podvýživy, nad 30 znakom obezity.

BMI je ale často kritizované za to, že prehliada celý rad ďalších faktorov, ako je napríklad stavba tela alebo hrúbka podkožného tuku. Na porovnanie telesnej hmotnosti tak existuje aj rad ďalších metód.