Ako založit všeobecnú praktickú ambulanciu

15. Feb 2021
Doba čítania 6 mins
Návody
Ak je vaším snom súkromná všeobecná praktická ambulancia, zhrnuli sme pre vás niekoľko dôležitých bodov, ktoré vás na vašej ceste k vysnívanej lekárskej praxi čakajú. Celý proces je totiž organizačne aj časovo veľmi náročný a po úspešnom založení začína boj o prvých pacientov, teda vašich zákazníkov.
Založenie všeobecnej ambulancie

Praktikom a manažérom zároveň

Ak budete chcieť viesť súkromnú praktickú ambulanciu, už nebudete len praktickým lekárom, ale aj podnikateľom, manažérom, marketérom alebo dokonca aj účtovníkom. Budete musieť poznať najrôznejšie zákony a vyhlášky, aby ste sa dokázali dohovoriť s úradníkmi a zdravotnými poisťovňami. Budete musieť vedieť, ako získať do svojej kartotéky nových pacientov.

Kde začať?

Lekári, ktorí už si celým procesom zakladania ordinácie prešli, radia, že je dôležité na začiatok zmapovať celú lokalitu, do ktorej by ste chceli umiestniť svoju ambulanciu.

 • Urobte si prieskum, či a aké ordinácie sa v lokalite nachádzajú, koľko je tam praktických lekárov (pomôžu vám v tom napríklad Google Maps a rôzne zoznamy na internete).
 • Urobte si prieskum, či by medzi miestnymi obyvateľmi bol dopyt po praktickej ambulancii, prípadne rovno zistite, čo im u súčasného praktického lekára vadí a za akých okolností by prešli k inému.
 • Zistite si tiež nezáväzne stanovisko zdravotných poisťovní, či by v danej oblasti podporili, teda uzavreli zmluvu, ešte s jednou ordináciou. Väčšina príjmov praktického lekára totiž plynie práve zo zdravotných poisťovní vďaka kapitačným platbám.
 • Kontaktujte tiež oblastné združenia SPL (Spoločnosť praktických lekárov) a opýtajte sa na ich názor.
 • Môžete to tiež nezáväzne riešiť s krajským odborom pre zdravotníctvo. Pokojne sa ich rovno opýtajte, či nevedia o nejakých vhodných priestoroch. Majú totiž prehľad o (ne)využívaní obecného majetku, ktorý by mohol byť vhodný bez úprav pre novú ordináciu.
Založenie všeobecnej ambulancie
Zdroj: Bigstockphoto.com

Výber vhodných priestorov

Na krajskom úrade môžu mať prehľad o tom, ktoré ich obecné priestory sú už schválené hygienou pre prevádzkovanie lekárskej ambulancie. Ak by to bol prípad aj vašej lokality, veľká časť práce by vám tak odpadla. Nemuseli by ste priestory nechávať upravovať a následne riešiť kolaudáciu ako zdravotníckeho zariadenia.

 • Pri výbere miesta sa zamýšľajte tiež nad tým, či vám tam naozaj budú chodiť ľudia - či je potenciálna ambulancia strategicky umiestnená.
 • Majú vaši pacienti kde zaparkovať?
 • Je budúca ordináciav blízkosti hromadnej dopravy?
 • Je miesto vhodné aj z dlhodobého hľadiska, ak máte plány, že k sebe napríklad priberiete ďalšieho lekára a budete mať dve a viac ordinácií.
 • Je miesto bezbariérové? Dostanú sa k vám tiež vozičkári alebo ľudia so zníženými pohybovými schopnosťami?
 • Aká veľká je čakáreň, atď.?

Stále musíte premýšľať ako podnikateľ, nielen ako lekár.

Poruchy zraku

Ako podnikať?

Ak túžite po založení vlastnej ambulancie, máte na výber hneď dve možnosti podnikania:

 • ako fyzická alebo
 • právnická osoba.

Ak sa rozhodnete podnikať  ako právnická osoba s.r.o., musíte byť pripravený na to, že sa vám celý proces o niekoľko mesiacov predĺži. Budete totiž musieť postupne navštíviť notára, banku, Finančný úrad, Živnostenský úrad, Obchodný súd ... (niektoré tieto inštitúcie aj viackrát). Porozmýšľajte teda nad tým, či všetky povinnosti okolo založenia novej firmy nezveríte nejakej špecializovanej spoločnosti. Takáto služba nie je zadarmo, ale ušetrí vám čas, nervy a v konečnom dôsledku peniaze. Spoznajú všetky problémy, ktoré vás môžu stretnúť a celý proces bude trvať kratšiu dobu, než keby ste všetko museli riešiť sami.

Môže sa teda zdať jednoduchšie založiť si prax len ako fyzická osoba. Celý proces sa tak skráti. Je to ale lepšie? Každému vyhovuje niečo iné. S. r. o. Má napríklad tú výhodu, že firma nie je závislá len na vašich lekárskych schopnostiach, ale môžete bez problémov do firmy pribrať ďalších partnerov a zamestnancov. Výhodnejšie je to tiež pri prevode alebo predaji praxe.

Výber vhodného zdravotného zariadenia sa stáva v momentálnom konkurenčnom prostredí kľúčovým faktorom pre správne fungovanie všeobecnej ambulancie. Výberom správnych a kvalitných zdravotných prístrojov si budujete vašu konkurenčnú výhodu.

Založenie všeobecnej ambulancie
Zdroj: Bigstockphoto.com

Ďalší úradné náležitosti

Samozrejmosťou je tiež to, že preukážete spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, zdravotnú spôsobilosť a bezúhonnosť. Po tom, čo všetky tieto povinnosti splníte a založíte firmu, nájdete a upravíte priestory, získate kolaudáciu, vám krajská hygienická stanica musí schváliť prevádzkový poriadok.

Založenie všeobecnej ambulancie

Celý proces sa však nekončí, pretože ešte budete musieť uzavrieť zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré pre vás znamenajú vďaka kapitačním platbám veľkú časť zisku. Ďalšie platby od poisťovní získavate za rôzne úkony, ktoré nepatria do kapitačných platieb. Pri vystavení cenníka môže lekár získať od pacientov tiež rôzne priame platby, ktoré inak poisťovňa nehradí, ako je potrebné za aplikáciu injekcie a podobne.

Konečne môžete začať ordinovať, ale nezabúdajte:

 • Neustále sa vzdelávajte vo svojom odbore, navštevujte konferencie, čítajte odborné články, získavajte tiež zaujímavé informácie zo zahraničných zdrojov, ak ovládate nejaký cudzí jazyk.
 • Informujte sa - vďaka internetu existuje množstvo zdrojov, kde získate zaujímavé informácie od svojich kolegov. Napríklad na Facebooku existuje rad skupín, kde si, nielen praktickí lekári, môžu vymieňať skúsenosti, konzultovať zaujímavé prípady, pýtať sa na otázky spojené s podnikaním.
 • Premýšľajte nad čo najefektívnejšie organizáciou vášho pracovného dňa, aby u vás v čakárni nevznikali niekoľkohodinové fronty, za ktoré vás budú vaši klienti preklínať. Uvažujte teda nad online registráciou pacientov na vyšetrenie alebo nad efektívnym nastavením ordinačné doby.
 • Vyberajte si kvalitných zamestnancov - zdravotné sestry, ďalších lekárov a spolupracovníkov. Dbajte na referencie a nie len na nízke platové ohodnotenie. Napríklad sestry sú väčšinou prvé, ktoré sú v kontakte s pacientmi. Často sa tak stáva, že sestra, ktorá sa chová povýšene k pacientom, ich odradí od ďalšej návštevy. Ak majú na výber, prejdú potom k inému lekárovi.
 • Informujte pacientov o zmenách v ordinačných hodinách, personálnych zmenách, o očkovacích sezónach a ďalších zaujímavostiach.
 • Investujte do online marketingu - rad ľudí hľadá lekára cez Google.sk. Vytvorte si profil na Google Moja firma a potenciálni klienti vás hneď nájdu jednoduchšie.

Prajeme vám veľa šťastia!