Elektrochirurgia: Čo to je, ako funguje a aké sú jej výhody?

24. Oct 2023
Doba čítania 4 mins
Návody
Elektrochirurgia sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejšiou nielen medzi lekármi, ale aj pacientmi. A to vďaka svojej dostupnosti, všestrannému použitiu a menej invazívnym postupom. Prečítajte si, ako funguje a prečo by ste ju mali zvážiť aj vy.
Ručná jednotka na rezanie a koaguláciu pri elektochirurgií

Čo je elektrochirurgia a kde sa najčastejšie používa? 

Elektrochirurgia (nazývaná aj rádiofrekvenčná chirurgia) je založená na využívaní vysokofrekvenčného striedavého elektrického prúdu, ktorým dokáže tkanivo rezať, vysušiť alebo koagulovať (proces, počas ktorého zámerne vznikajú krvné zrazeniny). Využíva sa najmä pri odstránení tkaniva, na spálenie malých nádorov či na zastavenie krvácania. Vďaka tomu je elektrochirurgia presný a efektívny nástroj na precíznu manipuláciu s tkanivami a cievami. 

Elektrochirurgia sa najčastejšie používa v gastroenterológii, vo všeobecnej chirurgii, gynekológii, pľúcnej medicíne či dermatológii. Často je zamieňaná s elektrokauterizáciou, ktorá sa od elektrochirurgie líši tým, že tkanivo nedokáže rezať, len ho koaguluje. Elektrický prúd totiž zahrieva kovovú špičku (kauter), ktorá tkanivo spáli alebo v cievach zrazí krv. Elektrokauter sa používa najčastejšie na kontrolu krvácania počas chirurgických zákrokov alebo na odstránenie nežiaducich tkanív, ako sú napríklad bradavice.

Elektrokauter pri chirurgických zákrokoch
Zdroj: Bigstock.com

Ako funguje elektrochirurgia?

Celý elektrochirurgický prístroj sa skladá z generátora vysokofrekvenčného prúdu, aktívnej elektródy a podľa potreby aj uzemňovacej podložky. Prístroje pracujú väčšinou pri frekvenciách od 300 kHz a 2,5 MHz niekedy až 3,5 MHz, čo znamená, že už produkujú rádiofrekvenčné (RF) vlny, preto sa elektrochirurgia nazýva aj rádiofrekvenčná chirurgia

Vďaka vysokofrekvenčným elektrickým vlnám už v bunkách nevzniká depolarizácia – proces, v ktorom sa elektrickým impulzom aktivujú bunky. Vďaka tomu nie sú tkanivá, napríklad nervy, ovplyvňované elektrickým prúdom, čo znižuje bolesť či iné nežiaduce účinky. Vytvára tiež lokalizované zahrievanie, ktoré umožňuje presné rezy či koaguláciu tkaniva. Tým sa počas zákroku znižuje riziko krvácania

Elektrochirurgický prístroj sa nezahrieva, pretože jeho cieľom je presmerovať energiu do operovanej lokality. Pri elektrochirurgii sa používajú elektródy rôznych veľkostí. Vďaka tomu sa energia sústredí s veľmi vysokou hustotou na hrote menšej elektródy, ktorá sa nazýva aj aktívna. Vytvorí také intenzívne molekulárne teplo, že tkanivo môže byť buď rozrezané, alebo zrazené (koagulované). 

Aký je rozdiel medzi monopolárnym a bipolárnym prístrojom?

Elektrochirurgia sa môže vykonávať pomocou dvoch hlavných typov prístrojov – monopolárny alebo bipolárny. Líšia sa v tom, ako elektrický prúd prechádza cez tkanivá a ako uzatvára obvod. 

Monopolárna elektrochirurgia – vytvára elektrický obvod medzi prístrojom a samostatnou neutrálnou elektródou, ktorá je umiestnená na inom mieste pacienta. Elektrický prúd prechádza cez tkanivá pacienta a vracia sa k neutrálnej elektróde, a tak vytvára uzavretý obvod. Využíva sa najmä na hlbšie prenikanie do tkaniva. 

Bipolárna elektrochirurgia – vytvára elektrický obvod medzi dvoma špičkami nástroja, ktoré sú umiestnené blízko seba na operovanom mieste – bipolárna pinzeta. Elektrický prúd prechádza len týmito špičkami a neprechádza celým telom, ako pri monopolárnej chirurgii. Je vhodnejšia na detialné rezanie v miestach, kde hrozí riziko poškodenia okolitého tkaniva.

Bipolárna pinzera

Zdroj: Bigstock.com

Aké výhody prináša elektrochirurgia?

 • Minimalizuje krvácanie počas zákroku.
 • Umožňuje väčšiu presnosť rezu a takisto aj jeho nastavenia.
 • Ponúka relatívne rýchlu metódu resekcie alebo ablácie (mechanické oddelenie tkaniva).
 • Rany sa rýchlejšie zahoja, a to vďaka lokalizovanému a kontrolovanému rezu. 
 • Menšie povrchové zjazvenie kože.
 • Je všestranne využiteľná v rôznych oblastiach medicíny, napríklad medicína, urológia, neurochirurgia, plastická chirurgia či gynekológia.
 • Prístroje sú cenovo výhodné a majú dlhú životnosť, čo môže časom poskytnúť vysokú návratnosť investície. 

Čo treba pri elektrochirurgii dodržiavať? 

Rovnako ako pri podobných zariadeniach aj pri prístroji určenom na elektrochirurgiu musíte jasne rozumieť základom elektrochirugie. Takisto by ste mali byť schopní upraviť na základe stavu pacienta nastavenia. 

Ak chcete pri pacientovi predísť ďalším komplikáciám, mal by ste tiež dodržiavať

 1. Vždy začnite na najnižšom možnom nastavení, aby ste sa vyhli zbytočnému dodávaniu prúdu.
 2. Elektrochirurgické zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti s inými endoskopickými zariadeniami a implantovanými životne dôležitými zdravotníckymi pomôckami.
 3. Dbajte na to, aby ste správne umiestnili uzemňovaciu podložku, pretože zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie energie. 
 4. Prístroj pravidelne kontrolujte a nezanedbávajte preventívnu údržbu. 

 

Zdroje: