Poruchy sluchu, vznik, typy a užitočné informácie

15. Feb 2021
Doba čítania 5 mins
Poruchy sluchu trápia čím ďalej tým viac ľudí. Hlasná hudba, hluk veľkomesta, telefonovanie či neustále nosenie slúchadiel ovplyvňuje našu kvalitu sluchu. S vekom taktiež rastie počet ľudí trpiacich chorobami sluchu.
Strojček do uší

Prevodová porucha sluchu

Príčinou prevodovej poruchy sluchu je dysfunkcia stredného alebo vonkajšieho ucha. Táto porucha môže byť dočasná alebo trvalá. Kvôli poruche zvuk, ktorý dorazí do vnútorného ucha, počuje postihnutý tichšie, ako by mal. Príčin prevodovej poruchy môže byť niekoľko. Ktoré to sú?

  •  Nesprávne vyvinuté kostičky ucha, prípadne ich poškodenie
  •  Infekčný zápal stredného ucha, kvôli ktorému vzniká hnis
  •  Nevyvinutý vonkajší  zvukovod - to je často sprevádzané zmenšenou ušnicou, ktorá má niekedy i zmenený tvar

Následkom prevodovej poruchy sluchu postihnutý počuj vonkajšie zvuky tichšie. Vníma ich tak,  akoby si upchal uši prstami. Medzi zvuky, ktoré sú horšie počuteľné patria šepot, hlboké frekvencie a tiché zvuky. Pri väčšej vzdialenosti postihnutý často počuje len úlomky z celých viet.

Drvivá väčšina prevodových porúch sa dá liečiť. Vďaka modernej medicíne dokážu chirurgovia odstrániť problémy s kostičkami, vyliečiť zápal či odstrániť zväčšenú nosohltanovú mandľu. Ak lekári v danom momente nevedia poruchu vyliečiť, postihnutý dostane načúvací strojček.

Percepčná porucha sluchu

Percepčnú poruchu sluchu spôsobuje poškodenie  vnútorného ucha. Medzi najčastejšie príčiny patrí genetika a nadmerný hluk. Pri pôrode môže byť spôsobená aj infekciami matky v priebehu tehotenstva alebo nedostatkom kyslíka pri pôrode.

Pri tejto poruche, na rozdiel od prevodovej, postihnutý počuje zvuky nielen stíšene ale aj skreslene. Preto je pri tejto poruche, napriek strojčeku, často náročné porozumieť hovorenej reči. Dlhodobým tréningom je však možné zlepšiť sa v zručnosti odozierania. Táto porucha sluchu je trvalá, no zväčša býva stabilná. Výnimočne sa môže stať, že sa choroba zhoršuje plynulo alebo skokmi. Dôležité v takom prípade je postupné cvičenie a zlepšovanie reči a porozumenia.

Tinitus alebo ušný šelest

Tinitus býva väčšinu spájaný s percepčnou poruchou sluchu. Vyznačuje sa charakteristickým zvonením, vysokým pískaním či klikaním v ušiach. Väčšinou postihuje starších ľudí, no môže sa vyskytnúť aj u ľudí, ktorí majú problémy s krčnou chrbticou alebo dokonca aj u detí.

Poruchy sluchu u detí
Zdroj: pexels.com

Zmiešaná porucha sluchu

Vzniká vtedy, keď jedinca naraz postihne prevodová aj percepčná porucha sluchu. K problémom vtedy dochádza nielen vo vonkajšom alebo strednom ale aj vo vnútornom uchu. Zmiešaná porucha sa môže vyskytovať ako dočasný, dlhodobý alebo trvalý stav.

Dočasný je vtedy, keď postihnutý percepčnou poruchou dostane zápal stredného ucha alebo silnú nádchu. V prípade chronického zápalu stredného ucha je tento stav dlhodobý.

Trvalá zmiešaná porucha sa vyskytujú napríklad u detí, ktoré nemajú vyvinutý vonkajší zvukovod a zároveň trpia poruchou vnútorného ucha.

Neurálna porucha sluchu

Je spôsobená poškodením sluchového nervu alebo jeho absenciu. Takáto porucha je zväčša trvalá a znamená úplnú stratu sluchu.Keďže nerv nie je schopný prenášať zvuk do mozgu, kochleárne implantáty ani načúvacie prístroje nepomôžu.

Táto porucha sa dá v  mnohých prípadoch riešiť kmeňovým implantátom.

Problémy so sluchom u detí. Ako rozpoznať príznaky?

Je prirodzené, že najviac svetla do problému vnesie návšteva u lekára. Nemali by ste však podceňovať ani pozorovanie svojho dieťaťa doma. Vďaka tomu môžete včas rozpoznať niektoré príznaky a v prípade potreby o nich včas upovedomiť lekára. Najmä pri malých deťoch môže byť sluch po narodení v poriadku a zhoršiť sa znenazdajky či po chorobe.

Najčastejšie príznaky zhoršeného sluchu u detí

  • Keď sa s dieťaťom rozprávate, často od vás chce, aby ste zopakovali, čo ste povedali. Niektorým slovám neporozumie na prvý raz, iné si vysvetľuje svojským spôsobom.
  • Keď sa učí rozprávať, má problém zopakovať jednotlivé slová správne a porozumieť ich významu.
  • Dieťa sa môže sťažovať na pískanie v ušiach či iné divné zvuky.
Porucha luchu u detí
Zdroj: pexels.com

Prechodná strata sluchu

Dočasná strata sluchu môže mať niekoľko dôvodov. Ak má dieťa zápal stredného ucha alebo prekonalo silnú infekciu, môže dôjsť k prasknutiu bubienka, čo sa prejaví krvácaním. V takomto prípade je dôležité utlmiť zápal a nastaviť liečbu. Bubienok sa následne zrastie a sluch sa dieťaťu prinavráti.

Ak dieťa trpí prechodnou stratou sluchu pri narodení, dôvodom môže byť prítomnosť plodovej vody v uchu. Voda sa však časom dostane von a dieťa by v budúcnosti nemalo niesť žiadne následky.

Ďalším dôvodom môže byť uloženie ušného mazu alebo vniknutie vody do ucha. To má za následok vytvorenie štupľa, ktorý spôsobí stratu sluchu. Túto poruchu vie našťastie lekár bezbolestne a rýchlo odstrániť a prinavrátiť tak dieťaťu sluch behom niekoľkých minút.

Vďaka modernej medicíne sa rozširuje množstvo zdravotníckych pomôcok a prístrojov, ktoré pomáhajú pri liečbe ochorení a porúch sluchu. Zo zdravotníckych potrieb sú to audiometre, tympanometre či audiometrické komory. Diagnostika je vďaka nim rýchlejšia a presnejšia. Kvalita života pacienta sa tak neustále zvyšuje.