Deťom s rakovinou: Pomáha inovovať detskú onkológiu na Slovensku

17. Feb 2021
Doba čítania 4 mins
Rozhovory
Deťom s rakovinou, n.o. je nezisková organizácia založená rodičmi odliečených detských onkologických pacientov v roku 2015. Pôsobíme na Klinike detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde deťom a ich rodičom pomáhame prejsť dlhodobou a náročnou liečbou. Od roku 2016 sme taktiež členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CII), kde hájime záujmy slovenských onkologických pacientov.
Deťom s rakovinou, n.o.

1. Aký je váš hlavný cieľ?

Naším hlavným cieľom je pomáhať pri inovovaní detskej onkologickej liečby na Slovensku, aby sa naše deti liečili v podmienkach, ktoré sú štandardné pre vyspelé krajiny Európskej únie. Okrem toho sa snažíme  detským onkologickým pacientom vybudovať prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne a príjemne, a týmto im čo najviac priblížiť pocit domova. Hlavne v prípade, kedy sa deti u nás liečia dlhodobo a ich štádium ochorenia alebo vzdialenosť (deti sa u nás liečia z celej SR) im neumožňuje pravidelne cestovať domov. Okrem budovania a zlepšovania kliniky sa taktiež venujeme pomoci rodičom, hlavne po materiálnej stránke. Rodiny od nás dostávajú tzv. štartovacie balíčky, oddelenie vybavujeme plienkami, pracími práškami, dezinfekčnými a hygienickými prípravkami a potravinami. V súčasnej situácii, keď je aj u nás veľmi prísny režim a nemôžu za nimi cestovať príbuzní,  pomáhame aj s malými nákupmi.

Deťom s rakovinou, n.o.
Deťom s rakovinou, n.o.: Zrekonštruované oddelenie malých detí

2. Ako prebieha liečba u pacientov? Ako to zvládajú deti a ich rodičia?

Liečba je u každého pacienta individuálna. Niektoré deti sú u nás dlhodobo, iné sú u nás pár mesiacov a potom idú domov. Niektorí pacienti prichádzajú na Dennú kliniku, kde ich vyšetria a po pár hodinách odchádzajú domov, ak im to ich zdravotný stav umožní. Malé detičky si svoje ochorenie často neuvedomujú. Naopak, staršie deti, hlavne tie v puberte, zvládajú liečbu ťažšie. Čo sa rodičov týka, každý to vníma inak. Snažíme sa im však pomôcť v rôznych smeroch, aby sme im pomohli vysporiadať sa s touto situáciou. Okrem materiálnej pomoci pre nich organizujeme pravidelné stretnutia, ale aj osobné rozhovory so psychológmi a pracovníkmi špecializovanými na zvládanie krízových situácií. Začiatkom budúceho roka taktiež chystáme knihu testimoniálov rodičov onkologických detí o tom, čo im pomohlo zvládať toto neľahké obdobie liečby

Deťom s rakovinou, n.o.
Deťom s rakovinou, n.o.: Novovybudovaná denná onkologická klinika

3. Aké plány a vízie máte do budúcnosti?

  • Napomôcť vo všetkých smeroch KDHaO stať sa špičkovou klinikou vo Východnej Európy v klinickej starostlivosti o detského onkologického pacienta,
  • šíriť osvetu o detskej onkologickej liečbe a onkologickom ochorení,
  • pomôcť rozšíriť pôsobnosť kliniky o ďalšie služby ADOS - sestra, ktorá chodí za pacientami domov,
  • pokračovať vo vzdelávaní personálu,
  • rozvíjať formy materiálnej pomoci rodinám našich pacientov.
Deťom s rakovinou, n.o.

4. Čo považujete za váš najväčší úspech?

Za náš najväčší úspech považujeme to, že sme tu, že môžeme pomáhať, že sa nám darí odliečovať toľko detí a že vieme pomôcť rodičom onkologických pacientov prejsť si touto neľahkou cestou. Taktiež sme hrdí na to, že počas nášho pôsobenia sa nám podarilo vyzbierať a reinvestovať 1.7 milióna eur na modernizovanie oddelenia pre malé deti, vybudovanie herne pre starších detských pacientov a Dennej kliniky, vďaka ktorej pacienti môžu tráviť viac času doma.

5. Ako vám môžu pomôcť bežní občania?

Našej neziskovej organizácii viete najviac pomôcť pravidelnými príspevkami akoukoľvek čiastkou alebo darovaním 2% z daní. Tieto financie poputujú na modernizáciu našich priestorov, pomoc deťom a ich rodičom a na vzdelávanie personálu v oblasti onkologickej liečby. Taktiež nám viete pomôcť vo forme materiálnych darov - na našich sociálnych sieťach pravidelne organizujeme výzvy, kde publikujeme, aké veci momentálne potrebujeme, napr. spoločenské hry, plastelínu, lego, riad a príbor pre maminy alebo zdravotnícke pomôcky.

Deťom s rakovinou, n.o.

Autor: Dáša Malá Fabšíková
Riaditeľka Deťom s rakovinou, n.o.