Nadácia križovatka: pomáha novorodencom prežiť už od roku 2008

17. Feb 2021
Doba čítania 3 mins
Rozhovory
Navzájom si pomáhať je nielen šľachetné, ale aj veľmi dôležité. Uvedomujú si to aj ľudia v Nadácii križovatka, ktorá už vyše dekády pomáha novorodencom prekonať ťažké obdobie po pôrode. Vďaka ich snahe, nasadeniu a vytrvalej práci sa im podarilo zapožičať už 25 000 monitorov dychu.
Nadácia Križovatka

Čomu sa vaša nadácia venuje a pre koho je určená?

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia. Od svojho založenia v roku 2008 šíri ako jediná v SR povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Vďaka darcom a sponzorom pomáha vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice monitorom dychu Babysense, ktorý je registrovaný na Ministerstve zdravotníctva SR ako zdravotnícka pomôcka a prešiel niekoľkoročnými klinickými testami.

Nadácia Križovatka
Zdroj: nadaciakrizovatka.sk

Aký je váš cieľ na tento rok? Čo chcete dosiahnuť?

Ťažiskovým zmyslom projektu "Mamička, dýcham" je pomáhať vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense. Cieľom je, aby bolo monitorom dychu vybavené každé lôžko pre novorodencov a dojčatá. Druhou časťou poslania projektu je zriaďovanie a prevádzka výpožičných miest pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novo narodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

Nadácia Križovatka
Zdroj: nadaciakrizovatka.sk

Ako vnímate zdravotnícke prostredie na SK? Majú nemocnice dostatok oddelen aj mimo Bratislavy?

Aby mohli mamičky a oteckovia novo narodených detí aj doma pokojne spať, potom, čo tento pocit zažili v nemocnici, kde dych ich dieťatka strážil monitor dychu, pomáhame zriaďovať a prevádzkovať výpožičné miesta pri oddeleniach nemocníc a lekárňach Dr.Max. Monitory dychu sú vypožičané na nevyhnutne dlhý čas ohrozenia dojčaťa.

S touto činnosťou sú spojené najviac administratívne a organizačné práce, a preto v nemocniciach a lekárňach Dr.Max úzko spolupracujeme s vybranými sestričkami. V súčasnej dobe je na Slovensku 60 výpožičných miest v nemocniciach a lekárňach Dr.Max. Od roku 2008 sme prostredníctvom výpožičných miest vypožičali 25000 monitorov dychu.

Nadácia Križovatka
Zdroj: nadaciakrizovatka.sk

Aký je Váš cieľ a čo chcete dosiahnuť?

  • Pomáhame vybaviť slovenské nemocnice - ich novorodenecké, detské a JIS oddelenia monitormi dychu, aby každé lôžko pre novorodencov a dojčatá bolo vybavené monitorom dychu.
  • Zriaďujeme pri týchto oddeleních výpožičné miesta, ktoré umožňujú rodičom ohrozených detí zapožičať monitor dychu domov na nevyhnutnú dobu.
  • Šírime povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) medzi verejnosťou; o rizikách, ktoré k jeho výskytu prispievajú; o možnostiach ich zníženia.

Dostávate ako nezisková organizácia dotácie pre svoju činnosť?

Čo sa týka podpory nadácie, tú máme od sponzorov a prostredníctvom verejnej zbierky. Momentálne prebieha po celom území SR v predajniach KIK. Vyzbierané finančné prostriedky sú využité na nákup monitorov dychu, ktoré sú následne darované do nemocníc po celom území SR.

Autor: Táňa Tomasch
Riaditeľka Nadácia križovatka