Nemocnica CINRE v Bratislave

17. Feb 2021
Doba čítania 5 mins
Rozhovory
Špičková nemocnica CINRE sa špecializuje na najmodernejšiu miniinvazívnu intervenčnú liečbu srdcovocievnych a neurovaskulárnych ochorení v nonstop režime. CINRE je aj medzinárodným školiacim Centrom excelentnosti pre viaceré nové a miniinvazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch neuro, kardio a angio. Tím erudovaných odborníkov vedie medzinárodne uznávaný intervenčný rádiológ a neurorádiológ MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, držiteľ niekoľkých významných ocenení vrátane Krištáľového krídla za celoživotné dielo.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, výkonný a medicínsky riaditeľ Nemocnice CINRE.

1. Na aké služby sa špecializuje nemocnica CINRE?

Nemocnica CINRE sa špecializuje na miniinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení, teda ochorení, ktoré sú zodpovedné za najvyššiu mieru chorobnosti a úmrtnosti u nás a dominujú aj medzi príčinami vysokého počtu tzv. odvrátiteľných úmrtí, ktoré Slovensku dlhodobo vyčíta Európska komisia.

V nemocnici sa vykonáva prevažne akútna a neodkladná liečba, vo všetkých troch programoch, teda neuro, kardio a angio, v nepretržitom 24/7 režime. Ročne je to 4500 až 5000 hospitalizácií a operácií s veľmi náročnými a ťažkými diagnózami.

2. S akými problémami k vám najčastejšie chodievajú pacienti?

Ako som už uviedol, ide hlavne o neodkladnú liečbu vo všetkých troch programoch, teda neuro, kardio a angio v nepretržitom 24/7 režime, ako aj plánované stavy v súvislosti  s ňou. Teda najčastejšie ide o pacientov s ischemickou chorobou srdca vo všetkých štádiách vrátane akútnej liečby srdcového infarktu a nestabilnej anginy pectoris. Liečime tiež cerebrovaskulárnu insuficienciu, teda nedokrvenie mozgu a poskytujeme aj endovaskulárnu liečbu ischemickej a krvácavej cievnej mozgovej príhody.

Liečime pacientov s aneuryzmálnym ochorením kdekoľvek v tele, masívnu akútnu pľúcnu embóliu, ktorá je jednou z najčastejších príčin úmrtia. Veľmi častým ochorením je ischemická choroba dolných končatín, takisto vo všetkých štádiách, od akútnej, cez chronickú, až po kritickú, tzv. diabetickú nohu a mnohé iné vaskulárne diagnózy kdekoľvek v tele.

Operačný výkon na jednej z katetrizačných sál nemocnice CINRE, vybavenej špičkovými technológiami
Operačný výkon na jednej z katetrizačných sál nemocnice CINRE, vybavenej špičkovými technológiami Foto: Archív CINRE

3. Moderné technológie zohrávajú v zdravotníctve dôležitú úlohu. Ako sa snažíte inovovať vaše zdravotnícke centrum?

Mottom CINRE je: „Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita“. V súlade s tým je naša filozofia od začiatku jasná a nemenná. K znižovaniu miery odvrátiteľných úmrtí u nás, ako aj zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti chceme prispievať vysokou kvalitou personálneho obsadenia a top materiálno-technického zabezpečenia nemocnice. To sú dve axiómy, ktoré určujú kvalitu zdravotníckeho zariadenia a tu sme urobili maximum, čo bolo v našich silách.

Špičkové medzinárodné tímy odborníkov a najmodernejšie technologické vybavenie nemocnice nám umožňujú vykonávať  liečbu kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych ochorení naozaj na  „pulze dňa.“ Najnovšie poznatky a operačné postupy využívame v praxi a prinášame tak našim pacientom maximálnu bezpečnosť, krátke hospitalizácie, rýchly návrat do normálneho života a vysoký komfort v súvislosti s liečbou ich život ohrozujúcich diagnóz a stavov.

ARTIS icono, najmodernejší kardio-angiograf v strednej Európe, využíva umelú inteligenciu na stanovenie pracovných postupov pri terapeutických výkonoch.
ARTIS icono, najmodernejší kardio-angiograf v strednej Európe, využíva umelú inteligenciu na stanovenie pracovných postupov pri terapeutických výkonoch. Foto: Peter Frolo

4. Aké sú výhody telemedicíny? Využívajú pacienti túto službu často?

Telemedicína je dnes zásadnou a nevyhnutnou súčasťou optimalizácie liečebného procesu. Stavy, ktoré liečime, sú často súbojom o čas a informácie. Pacientov k nám zvážajú z celého Slovenska, takže bez telemedicíny by toto nemohlo fungovať. Pri rozhodovaní a konzultácii akútnych a subakútnych stavov potrebujeme mať okamžite dostupnú dokumentáciu týchto pacientov, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť o urgentnosti prekladu a ďalšom liečebnom postupe vôbec.

Pokiaľ ide o ambulantnú telemedicínu vo vzťahu pacient-lekár, ktorá sa v súvislosti s koronakrízou tiež rozmáha, toto považujem za dočasný a núdzový stav, ktorý nemôže nahradiť priamu interakciu pacienta a lekára a nemyslím, že toto už bude trvalý jav.

5. Na aké úspechy vašej nemocnice ste najviac hrdí?

Myslím, že je to určite úspech, ktorý máme u našich pacientov a potom medzinárodné meno, ktoré sme si ako nemocnica už získali. Za krátky čas našej existencie sa u nás postupne školili na najmodernejšie operačné postupy lekári z 15 krajín celého sveta. Toto je teraz v čase korony komplikovanejšie.

Keďže sme v mnohých operačných postupoch jediné alebo jedno z mála školiacich Centier excelentnosti v Európe, tak to prebieha aj formou webinárov a online. CINRE sa dnes porovnáva so zahraničnými pracoviskami a chodia sa k nám liečiť aj pacienti zo zahraničia a myslím, že takto prispievame k šíreniu dobrého mena slovenského zdravotníctva a Slovenska vo svete.

Medzinárodne uznávaný doktor I. Vulev získal Krištáľové krídlo za celoživotné dielo.
Medzinárodne uznávaný doktor I. Vulev získal Krištáľové krídlo za celoživotné dielo. Foto: Peter Frolo

6. Prečo si pacienti vyberajú práve Vás?

Sme hrdí na fantastický ohlas, spokojnosť a meno, ktoré máme u našich pacientov. Zahrňujú nás ďakovnými listami a veľmi nás teší, že práve oni sú tou najlepšou spätnou väzbou a vizitkou našej práce, ktorú vykonávame. Keď nám odosielajúci lekári referujú, ako sa im vďační pacienti vracajú od nás do ambulancií, sme naozaj hrdí na to, čo a ako robíme. Odzrkadľuje to aj fakt, že sa pravidelne  umiestňujeme na najvyšších priečkach nezávislých hodnotení kvality poskytovanej starostlivosti u všetkých troch zdravotných poisťovní. Čo viac si môžeme želať... .

7. Chceli by ste niečo dodať na záver?

Áno, všetkým čitateľom prajeme veľa zdravia, energie a viery, že to všetko okolo nás pominie a postaví sa „z hlavy na nohy“, že zase bude mať rozmer slov: pozitívny a negatívny, iba ten svoj a správny význam (úsmev).​

CINRE

Nemocnica CINRE je zmluvným partnerom všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku a pacienti si v nej za žiadne výkony a vyšetrenia nedoplácajú. Všetky informácie nájdete na www.cinre.sk a na FB profile.

Autor:  MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, výkonný a medicínsky riaditeľ Nemocnice CINRE