Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove

15. Feb 2021
Doba čítania 5 mins
Rozhovory
MUDr. Marián Petko, MPH je nielen riaditeľom Bardejovskej nemocnice, ale aj prezidentom Asociácie Nemocníc Slovenska. Koľko hospitalizácií majú ročne v Bardejove? Na čo použili 8 miliónovú investíciu? Prečítajte si viac o tom, ako funguje jedna z najúspešnejších nemocníc na východnom Slovensku.
Bardejovská nemocnica

Mohli by ste nám na úvod predstaviť vašu nemocnicu? Kedy ste vznikli, koľko máte zamestnancov?

 Sme všeobecnou nemocnicou v zmysle platnej legislatívy. Z právneho hľadiska sme nemocnicou typu neziskovej organizácie, čiže spolu zakladateľmi sú ministerstvo zdravotníctva a súkromný sektor. Sme jedinou nemocnicou v našom okrese. Podľa zákona a podľa platnej legislatívy sme nemocnicou s urgentným príjmom prvého typu a sme všeobecná nemocnica s poliklinikou. To znamená že poskytujeme zdravotnú starostlivosť jednak lôžkovú - akútnu aj chronickú, druhak ambulantnú. Poskytujeme tiež vyšetrovacie a liečebné zložky, zdravotnú záchrannú službu a lekársku starostlivosť. Spomínané služby poskytujeme v plnom rozsahu pre náš región, čo je 75 000 obyvateľov. Celkový počet zamestnancov je pohyblivý, je to 700-710 ľudí. Z toho je zhruba 105 lekárov, cez 200 zdravotných sestier, ďalej pôrodné asistentky a ďalší personál. Počet všetkých lôžok je 350.

Ktoré služby poskytuje Bardejovská nemocnica najčastejšie?

Tým, že sme ústavným zdravotníckym zariadením, v prvom rade poskytujeme starostlivosť o pacientov na 12 lôžkových oddeleniach, akútnych a chronických, v počte hospitalizácií za rok cca 13 000.

Bardejovská nemocnica

Znamená pre vás 13 000 hospitalizácií oproti minulým rokom nárast, alebo pokles?

Je dôležité poznamenať, že tento údaj berieme v trendoch. Ak si zoberieme trend za posledných 10 rokov, tak je to nárast z približne 11 500 na 13 000. Takže je to pomalý rast, ale nie je to pravidelne z roka na rok, je potrebné brať do úvahy trend.

Spomínali ste, že máte 700 - 710 zamestnancov. Vyhodnocujete, či sú vaši zamestnanci spokojní? Ak áno, na základe čoho?

Áno, vyhodnocujeme. Robíme dotazníky pre pacientov a robíme dotazníky aj pre zamestnancov. Čo sa týka pacientov, vychádza nám relatívne vysoké percento spokojnosti. Ohľadne spokojnosti zamestnancov nemáme žiadne právne konflikty. Keď to zoberiem za posledných 10 rokov, tak je to viac než výnimočné. Mali sme jeden právny spor s našim zamestnancom, ktorý skončil pre súdom. Nikto sa nesťažuje, že by sme nedodržiavali zákony v zmysle platových tabuliek. Ďalšou otázkou je, ako hodnotíme fluktuáciu, ale to je samostatná otázka zdravotníctva. Keďže na Slovensku je momentálne pomerne výrazný nedostatok lekárov a sestier, fluktuácia tam je, a tým pádom vzniká aj u nás nedostatok určitých skupín lekárov. Celkovo ale hodnotím komunikáciu so zamestnancami aj s odbormi za normálnu. Dokonca ani štrajky, ktoré bežali pred 10 rokmi, sa našej nemocnice nejako výrazne nedotkli.

Spomínali ste, že sú špecifické skupiny lekárov, ktoré vám občas chýbajú. Sú naopak lekári, ktorí sú len u vás a robia zákroky, ktorými je Bardejov špecifický a inde sa nerobia?

Sme štandardná všeobecná nemocnica, nie univerzitná nemocnica, ani výskumné pracovisko, teda nie je nič, čo by sme robili nad rámec nášho regiónu. Zúčastňujeme sa na výnimočnej liečbe bolesti, tá ale prebieha v rámci Česko-Slovenska a my na tom len participujeme. Z hľadiska našej nemocnice teda poskytujeme len štandardnú zdravotnú starostlivosť. Máme ale oddelenia, kde počet pacientov, ktorí sú z inych okresov, výrazne presahuje slovenský priemer. To zrejme znamená, že sú spokojní, keď chodia za liečbou práve sem. Je to hlavne gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, čo je zhruba 30% pacientov z inych okresov, ďalej rehabilitácia, kam chodí až 40% pacientov z inych okresov, neurológia približne 20% a psychiatria 20-25%. To sú hospitalizovaní pacienti z inych okresov, čo sa dá považovať za určity ukazovateľ pre (napríklad) zdravotné poisťovne, že tá nemocnica má dobré meno. V týchto oblastiach má naša nemocnica rozhodne nadregionálny charakter.

Bardejovská nemocnica

Je teda vo vašej starostlivosti o pacientov niečo špeciálne?

Minimálne oblasti, ktoré som teraz spomenul, majú určite nadregionálny charakter a pacienti sú s nimi spokojní. Tie regióny, ktoré k nám chodia, sú minimálne celé východné Slovensko, dokonca aj niektoré iné regióny. Hovorí sa, že ak je 15% pacientov z iného okresu, je o to dané pracovisko, dané oddelenie, zvýšený záujem. Posúďte sami.

Je nejaká významná investícia, ktorú vaša nemocnica v najbližšej dobe čaká?

Momentálne beží v našej nemocnici najväčšia investícia za posledných, trúfam si povedať 30 rokov. Jedná sa o vybudovanie traktu urgentnej medicíny, ktorý sme začali budovať minulý rok a chceme ho dokončiť nabudúci rok, v celkovej sume 8 miliónov eur. Časť peňazí je hradená zo štrukturálnych fondov Európskej únie a druhá časť peňazí je z našich úverových zdrojov. Táto investícia zahŕňa vybudovanie nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, noveho urgentného príjmu, časti detského oddelenia so zvýšením sociálneho komfortu. Smerom k urgentnému príjmu budeme budovať infraštruktúru a heliport. Okrem toho sa chystá nákup materiálu, od ťažkej techniky až po röntgen a nové CT. Celková cena bude 8 milónov eur.

Bardejovská nemocnica

Podľa toho, čo ste vraveli, je toto najväčšia investícia za posledných 30 rokov.

Áno, určite. Keď to prepočítam na slovenské koruny, je to 240 miliónov. Minimálne 20 rokov tu taká investícia nebola. Nie je to ale projekt, ktorý sa“niekedy bude realizovať, toto už reálne prebieha a nabudúci rok sa celý projekt bude končiť. Prebieha od septembra 2018 a mal by trvať do septembra 2020.

MUDr. Marián Petko, MPH Prezident ANS, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove

Riaditeľ Marián Petko