Nemocnica Skalica: Spoločne pre zdravie už 75 rokov

17. Feb 2021
Doba čítania 5 mins
Rozhovory
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. (ďalej ako FNsP Skalica, a.s.) disponuje moderným prístrojovým vybavením vrátane laboratórnej diagnostiky a rádiodiagnostiky. Kontinuitu ozdravného procesu zabezpečuje prepojenie špičkovej diagnostiky s operatívou a následnou rehabilitáciou. Pri starostlivosti o 250-tisíc pacientov vykonávame ročne zhruba 300-tisíc vyšetrení a asi 4-tisíc operácií.
Nemocnica Skalica

1. Aké je hlavné poslanie vašej nemocnice?

Hlavným poslaním našej nemocnice je poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nemocnicu podľa predstáv našich klientov. Usilujeme sa o dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich pacientov pri udržateľnej ekonomickej stabilite s prihliadnutím na trvalé znižovanie environmentálnej záťaže.

2. Na aké služby sa špecializujete?

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytujeme klientom v odboroch ortopédie, chirurgie, otorinolaryngológie, gynekológie a urológie. Skalických odborníkov vyhľadávajú aj klienti z iných regiónov Slovenska, pričom najväčší záujem o služby špecialistov evidujeme na ortopedickom a neurologickom oddelení. Ďalej ponúkame aj širokú škálu výkonov pre samoplatcov – od laboratórnej diagnostiky cez ambulantné výkony a hospitalizácie.

3. Ako vás ovplyvnil koronavírus? Aké opatrenia ste zaviedli, aby ste zaručili bezpečnosť doktorov, sestier a pacientov?

Ako väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, aj my sme museli zaviesť opatrenia s cieľom vytvoriť bezpečné prostredie pri poskytovaní ZS pre pacientov, návštevníkov aj zamestnancov nemocnice. Pri ochrane nášho zdravotníckeho personálu je kľúčové používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), dostatočné testovanie a dodržiavanie karanténnych opatrení pri podozrení na možnú nákazu. Zásoby OOPP sa snažíme vytvárať v dostatočnom predstihu, najmä ochranných rúšok, respirátorov a všetkých druhov dezinfekcie.

V spoločných priestoroch a čakárňach usmerňujeme pacientov, aby dodržiavali odstupy a nehromadili sa, resp. aby neprekročili maximálny počet osôb v čakárni a dezinfikovali si ruky pri vstupe do budov, ambulancií a vyšetrovní. V procese triedenia je dôležité aj spisovanie čestných prehlásení a meranie teploty pred vyšetrením. Taktiež u nás platia zákazy návštev na lôžkových oddeleniach, triedenie pacientov na zdravých a s podozrením a následné zónovanie nemocnice. V zmysle pandemického plánu nemocnice sa pristupuje tiež k vytváraniu izolačných izieb a reprofilizácii oddelení.

Nemocnica Skalica
Nemocnica Skalica: Koronavírus - mobilné odberové miesto.

Pre účely testovania na koronavírus bolo zriadené vo FNsP Skalica, a.s. mobilné odberové miesto – tzv. MOM. Odbery na COVID-19 výterom z nosohltana pri PCR diagnostike sú vykonávané v MOM nielen na základe indikácie lekára, ale aj pre samoplatcov na vlastnú žiadosť. Tým, ktorí majú podozrenie, že ochorenie COVID-19 prekonali v minulosti a chcú mať istotu, ponúkame možnosť testovania na protilátky v krvi (ELISA vyšetrenie). Podrobné Informácie k testovaniu na COVID-19 uvádzame na našej web stránke.

4. Akými dôležitými zmenami prešla vaša nemocnica za posledných pár rokov?

Investičné aktivity našej nemocnice boli posledných 5 rokov cieľené na modernizáciu neurologického, gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a výstavbu nového onkologického pavilónu. Uskutočnili sme kompletnú prestavbu operačných a zákrokových sál gynekológie a tiež pôrodných sál. Zakúpili sme nové prístrojové vybavenie a modernizovali pacientske izby.

Čo sa týka neurológie, nové priestory tohto oddelenia umožňujú urýchliť manažment liečby vďaka zjednoteniu ambulantnej a lôžkovej časti, ale najmä vďaka otvoreniu druhej neurologickej ambulancie. Súčasťou nových ambulantných priestorov neurológie sú taktiež vyšetrovne EEG, EMG a SONO, čo má podstatný prínos pre urýchlenie diagnostiky.

Nemocnica začala významnejšie investovať aj do vzdelávania všetkých kategórií zamestnancov a pracovať na tvorbe firemnej kultúry. V roku 2019 sa podarilo zlepšiť manažment objednávania pacientov. Spustili sme rezervačný systém ambulantných vyšetrení nemocnice – tzv. MaPa, čím sa zvýšila dostupnosť ambulantných vyšetrení pre pacienta a odbúral sa nápor na personál ambulancií v čakárňach.

Nemocnica Skalica
Nemocnica Skalica: Zrekonštruovaná gynekologická zákroková sála.

5. Na aké úspechy vašej nemocnice ste najviac hrdí?

Z pohľadu podania akútnej (trombolytickej) liečby pri cievnej mozgovej príhode je Skalická nemocnica medzi najlepšími na Slovensku aj v Európe. Primárne cerebrovaskulárne centrum skalickej nemocnice opakovane získalo medzinárodné ocenenia za kvalitu poskytovania liečby pri cievnej mozgovej príhode - ESO Angels.

Kvalifikovaní odborníci sa podpisujú aj pod úspechy skalickej ortopédie. Ortopedické oddelenie FNsP Skalica, a.s. pripravilo organizáciu medzinárodného inštruktážneho kurzu pre odborníkov z oblasti ortopédie a traumatológie so zameraním na korekčné operácie na chodidle a najrešpektovanejší postup v operačnej liečbe hallux valgus (vbočeného palca) – osteotomia scarf.

Nemocnica Skalica
Nemocnica Skalica: MUDr. Serdahely s ocenením kvality za manažment liečby pacientov pri cievnej mozgovej príhode - ESO Angels.

6. Aké sú vaše ambície do budúcna?

Ambíciou FNsP Skalica, a.s. je byť aj naďalej prosperujúcou spoločnosťou, neustále zlepšujúcou kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na certifikovaných pracoviskách s kvalitným personálom, moderným prístrojovým a priestorovým vybavením s cieľom zabezpečiť spokojnosť pacientov a svojich klientov. Tejto priorite podriadi FNsP Skalica, a.s. všetky svoje ciele, plány a zámery aj v nasledujúcom období.

7. Chceli by ste niečo dodať na záver?

V aktuálnej epidemiologickej situácii (vyhlásený núdzový stav, nárast pozitívne testovaných presahujúci tisíc osôb denne) vnímame, že fyzické aj psychické nároky na mnohé zdravotnícke profesie výrazne stúpajú. Vážime si spolupatričnosť a ochotu, ktorú si prejavujú zdravotníci navzájom a prajeme im, aby nepoľavili vo svojom úsilí a prežili toto zaťažkávacie obdobie bez poškodenia na zdraví. 

Autor:  Mgr Martina Plášková