ŠNOP: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku

17. Feb 2021
Doba čítania 6 mins
Rozhovory
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ŠNOP) je jediným zdravotníckym zariadením s komplexným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy s celoslovenskou pôsobnosťou. Nemocnica pomáha pacientom odstraňovať a zmierňovať zdravotné problémy vyplývajúce z vrodených a získaných porúch pohybového aparátu formou diagnostiky, liečby, návrhu i aplikácie optimálnej ortopedicko-protetickej pomôcky.
ŠNOP

1. Na aké služby sa špecializuje ŠNOP?

Cieľom ortopedicko-protetickej liečby v našej nemocnici je dosiahnuť, aby pacient s telesným postihnutím, neraz ťažko mobilný, mal na jednom mieste všetky časti danej starostlivosti - od vyšetrenia lekárom, cez rehabilitáciu, v prípade potreby aj výkon operačného zákroku, zhotovenie ortopedickej pomôcky, až po adaptáciu pacienta na pomôcku v spolupráci s fyzioterapeutom a ortopedickým technikom.

  • Ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme na lôžkovom oddelení ortopedickej protetiky, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku.
  • V nemocnici ŠNOP zabezpečujeme liečebné pobyty pre klientov či /pacientov s akútnym ochorením pohybového aparátu, s chronickými problémami oporno-pohybového aparátu, po operáciách pohybového aparátu a letné pobyty pre deti s deformitami chrbtice.
  • Na ambulantnom oddelení poskytujeme zdravotnú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách v odbore ortopédia, ortopedická protetika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR), vnútorné lekárstvo a geriatria, vrátane RTG pracoviska.
  • V rámci ortopedicko-protetickej starostlivosti je zriadené centrum pre amputovaných pacientov, ktorým poskytujeme komplexnú starostlivosť s radami, ako sa starať o amputovanú končatinu a, ako si upraviť domáce prostredie.
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (ďalej len FRO) poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v liečbe ochorení pohybového aparátu. Rehabilitačné oddelenie tvorí komplex moderne vybavených telocviční, prevádzka svetloliečby (laserterapia, biolampa a prístrojová trakcia) a elektroliečby. Súčasťou pracoviska je aj prevádzka vodoliečby s bazénom a saunou.
  • Na operačnom oddelení vykonávame zákroky formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Operačné výkony sú realizované s liečebným zámerom, potrebným na účely prevencie, ošetrenia a liečenia chorôb alebo iných zdravotných ťažkostí z odborov ortopédia (napr. artroskopia kolena, ramena, členku) operačné výkony na ruke a na nohe (napríklad operácie hallux valgus, kladivkovité prsty, klenby nohy) a plastická chirurgia (napr. operácie prsníkov - zväčšovanie, zmenšovanie, odstraňovanie znamienok, operácie očných viečok, ušníc).
ŠNOP
Zdroj: ŠNOP

2. Do akej miery sa snažíte modernizovať a digitalizovať vašu nemocnicu?

Manažment nemocnice od roku 2007 začal zavádzať v nemocnici v súlade s ISO štandardami integrovaný systém manažérstva kvality, ktorý pravidelne generuje podnety na zlepšenie. Vďaka tomu sa nám za obdobie rokov 2007 - 2020 podarilo v modernizácii budovy a priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti máme plne klimatizované priestory lôžkového, rehabilitačného, operačného a ambulantného oddelenia. Priebežne obnovujeme a modernizujeme priestory a prístrojové vybavenie všetkých oddelení. 

V roku 2019 RTG pracovisko prešlo kompletnou rekonštrukciou a je vybavené moderným plne digitalizovaným skiagrafickým prístrojom. Pri všetkých našich vyšetreniach zaznamenávame hodnotu dávky žiarenia, ktorú pacient dostal pri expozícii. Všetky tieto údaje sú odosielané pomocou DQC monitoru úradu radiačnej ochrany, kde sú sčítavané so všetkými dávkami, ktoré pacient dostal pri vyšetreniach aj na iných pracoviskách v iných zdravotníckych zariadeniach. Aj takto prispievame k ochrane zdravia pacienta.

Máme moderne vybavené operačné oddelenie a artroskopické operácie vykonávame s novým artroskopickým prístrojom. Nemocnica je pripojená na E-zdravie a plne komunikuje s elektronickými pobočkami jednotlivých zdravotných poisťovní.

3. Čo vás odlišuje od ostatných nemocníc?

Naša nemocnica je známa prepracovaným systémom starostlivosti o deti so skoliózou. V špecializovaných ambulanciách sa zameriavame na diagnostiku, prevenciu a liečbu vrodených a získaných patologických zakrivení chrbtice, indikáciu a aplikáciu optimálnych ortopedických pomôcok (prevažne korzetov, bedrových pásov a pod.) ku korekcii deformít chrbtice u detí, resp. k odľahčeniu alebo fixácii chrbtice u dospelých.

ŠNOP
Zdroj: ŠNOP

Máme tiež  prepracovaný systém starostlivosti o amputovaného pacienta. Uvedomujeme si, že amputácia končatiny je vážnym zásahom do ďalšieho života každého pacienta a jeho rodiny. Naša nemocnica je schopná pomôcť komplexne, pretože na jednom mieste ponúka starostlivosť lekárom, sestrou, fyzioterapeutom, masérom a ortopedickým technikom. Celý náš kolektív úspešne od roku 2007 buduje integrovaný manažérsky systém. V roku 2010 nemocnica obhájila integrovaný manažérsky systém (IMS), v roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu.

ŠNOP
Zdroj: ŠNOP

4. Aké máte plány a vízie do budúcna?

Naďalej chceme udržať vysoký kredit našej nemocnice, investovať do odborného vzdelávania našich zamestnancov a vytvárať zdroje na platy zamestnancov a modernizáciu priestorového a prístrojového vybavenia našej nemocnice.

5. Ako vnímate momentálnu situáciu na Slovensku ohľadom COVID-19?

V nemocnici máme nastavené prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia. Pred vstupom do budovy prejde každý pacient vstupnou triážou (meranie teploty priestorovou kamerou, dezinfekcia rúk, vyplnenie dotazníka ohľadom informácií ku COVID 19). Personál je pravidelne monitorovaný (kontrola ich zdravotného stavu - pri vstupe do nemocnice a monitoring ich epidemiologickej situácie). Počas celého výkonu práce zamestnanci používajú rúško, po každom pacientovi si dezinfikujú ruky, kontaktné plochy a pomôcky.

V celej nemocnici máme taktiež rozmiestnené automaty na dezinfekciu a priestory žiarime v príslušnom režime tak, aby sme chránili zdravie našich pacientov, klientov a zamestnancov. Intenzívne monitorujeme informácie o vývoji v situácii s COVID-19 a opatrenia zavádzame do praxe. Na hospitalizáciu a na operačné výkony prijímame pacientov len s negatívnymi testami, vždy v znení aktuálnych opatrení hlavného hygienika.

ŠNOP
Zdroj: ŠNOP

6. Vnímate v zdravotníctve na Slovensku mnoho nedostatkov?

V súčasnosti v slovenskom zdravotníctve sú najväčšie nedostatky v zdrojoch – finančných a personálnych. Tieto nedostatky sú tak vzájomne previazané, že bez financií neviete investovať do zamestnancov, priestorov a prístrojov a preto sa dostávate do začarovaného kruhu. Manažmenty nemocníc majú preto veľmi ťažkú úlohu a musia hľadať každý deň riešenia ako vôbec zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Našej nemocnici sa darí udržať vysokú úroveň zdravotníckych služieb len vďaka zvýšenému úsiliu všetkých našich zamestnancov, efektívnemu využívaniu všetkých kapacít v nemocnici a  dopĺňaním financií z poskytovania preventívnej starostlivosti formou rekondičných aktivít. Vďaka tomuto nasadeniu a dosiahnutým výsledkom našej práce nás vyhľadávajú pacienti z celej republiky.

ŠNOP

Autor: Ing. Lenka Baloghová
Vedúca oddelenia pre starostlivosť o zákazníka