Čo je BMI index?

11. Feb 2021
Doba čítania 4 mins
Zdravotné kalkulačky
BMI Index je ukazovateľom hmotnosti, ktorý sa odvíja od výšky človeka. Index používajú lekári či dietológovia už vyše 150 rokov a v súčasnosti patrí medzi najpoužívanejšie ukazovatele relatívnej telesnej hmotnosti.
Index telesnej hmotnosti

BMI Index sa vyhodnocuje pre osoby staršie ako 18 rokov, pretože pre deti platia iné hmotnostné tabuľky, ako je to u dospelých. Na výpočet BMI indexu sa používa jednoduchá kalkulačka, ktorá sa však neodporúča pre tehotné ženy či fitness športovcov, pretože ich index hmotnosti môže byť značne skreslený. Index neberie do úvahy pomer tukov a svalov v tele. Môže sa preto stať, že zarytému športovcovi BMI kalkulačka vypočíta, že má nadváhu.

V týchto ojedinelých prípadoch sa odporúča použiť druhú metódu, a to Relatívny Index telesnej hmotnosti - RFM.  Pri Indexe RFM sa už nesleduje vaša váha, ale obvod pásu k výške jedinca.

Výpočet RFM

Najskôr si musíte odmerať obvod pásu a vašu výšku. Tieto zistené hodnoty doplníte do tejto schémy:

  • Pre ženy platí vzorec: 76 - (20x výšky/obvod pásu).
  • Pre mužov zas: 64 - (20x výška/obvod pásu).

Z doplneného vzorca vám vyjde číslo, ktoré si porovnáte s tabuľkou BMI.

Ako vypočítať BMI index?

Pre výpočet BMI index nám poslúži univerzálna kalkulačka, ktorú nájdete na konci tohto článku. Najskôr si však môžeme povedať, ako sa vlastne toto číslo získava. BMI index udáva hmotnosť, ktorá sa delí výškou jedinca na druhú, teda vzorec na výpočet BMI = Hmotnosť (kg) / Výška² (m). Výsledná hodnota, ktorá vám vyjde po dosadení vašej hmotnosti a výšky z kalkulačky, sa následne porovnáva s tabuľkou BMI, ktorú sme spomínali vyššie aj pri určovaní Relatívneho Indexu telesnej hmotnosti RFM.

Štandardne sú určené rozmedzia hodnôt, ktoré potom určujú podváhu, normálnu hmotnosť, nadváhu a v poslednom štádiu obezitu. Číselne si tieto hodnoty môžeme zhrnúť takto:

*BMI tabuľka
Podváha Pod 18,5
Normálna hmotnosť 18,5 až 25
Nadváha 25 až 30
Obezita Nad 30

Čo v praxi znamená normálna - ideálna hmotnosť a čo spôsobuje pre naše telo ak máme podváhu či naopak, obezitu?

Na začiatok si môžeme položiť dve zaujímavé otázky: “Som chorý, ak nemám normálnu váhu? Alebo naopak, ak mám ideálnu váhu znamená to, že som zdravý?”

Ideálna hmotnosť vo všeobecnosti znamená, že váš index telesnej hmotnosti BMI je v rozsahu hmotnosti, ktorý nie je spojený so zvýšeným rizikom chorôb, ktoré spôsobuje nadmerná hmotnosť či naopak podváha.

Obezita je zdravotný problém, ktorý spadá pod pojem chronické ochorenie. Obezita už nie je iba kozmetická chyba krásy, ale je vážnym zdravotným problémom, ktorý sa musí riešiť čo najskôr.

BMI výpočet

Mať normálnu hmotnosť nie je preto dôležité len z pohľadu krásy, ale aj nášho zdravia. Obézni ľudia sú náchylnejší na rôzne choroby, ako je napríklad bolesť kĺbov, problémy s dýchaním, srdcovo-cievne ochorenia, mŕtvica, vysoký krvný tlak, cukrovku a podobne.

Vážnym zdravotným problémom môže byť aj podváha, ktorá taktiež vedie k mnohým zdravotným problémom ako sú anémia, nedostatok vitamínov, zníženie imunity, osteoporóza, problémy s plodnosťou, problémy so zubami, únava a iné.

Rovnako ako pri obezite aj pri podváhe by ste mali nájsť lekársku pomoc. Lekár vám pomôže identifikovať problém a možné príčiny týchto nežiaducich stavov.

Ako si udržať ideálnu váhu?

Dosiahnúť ideálnu hmotnosť môže byť niekedy veľmi náročné. Takzvanou pomyselnou štartovacou čiarou môže byť pre vás pravidelná fyzická aktivita, ako sú každodenné prechádzky či zmena jedálnička.

BMI index

Musíte si dať hlavne pozor na to, že nechcete schudnúť či naopak pribrať iba nárazovo. Preto by ste sa mali vyhnúť radikálnym zmenám vo svojom stravovaní. Aj v tomto prípade platí známe porekadlo - pomaly ďalej zájdeš.