Súbory cookies

Medihum, s.r.o., Bosákova 7,  Bratislava 851 04, IČO 35 952 580, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 37366/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) prevádzkuje webové stránky www.medihum.sk, ktoré používajú aj súbory cookies. V súlade s príslušnou slovenskou a európskou legislatívou vás informujeme o súboroch cookies, účele ich použitia a možnostiach nastavenia.

V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania súborov cookies nevyhovuje.

1. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do zariadenia (napríklad počítača, smartphonu alebo tabletu) s prístupom na internet. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o správaní sa užívateľa (napr. prihlásenie sa pod určitým prihlasovacím menom, nastavenie jazyka alebo veľkosti písma a rôzne iné). Súbory cookies uložené vo webovom prehliadači užívateľa tak dokážu zabezpečiť, že pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať údaje, ktoré už raz zadal; webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a  informácie odošle späť webovej stránke, ktorá vytvorila súbory cookies pôvodne.

2. Účel používania cookies

Vo všeobecnosti sa súbory cookies používajú na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie, či štatistických analýz správania užívateľov až po reklamu cielenú priamo na užívateľov webových stránok.

3. Typy súborov cookies

Súbory cookies sa v závislosti od rôznych kritérií radia pod niekoľko typov.

Z hľadiska pôvodu súborov cookies existujú:

  • súbory cookies prvej strany (first party cookies), ktoré vytvára aktuálne navštevovaná webová lokalita; len ona vie túto kategóriu súborov cookies rozpoznať a prečítať. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ tieto cookies využíva najmä za účelom zvyšovania kvality služieb poskytovaných prostredníctvom svojich webových stránok, personalizáciu zobrazenia obsahu, zlepšovania jej obsahu alebo analýzy návštevnosti.
  • súbory cookies tretích strán (third party cookies) sa do zariadenia užívateľa ukladajú inými webovými lokalitami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Súbory cookies tretej strany sa tak v rámci internetu ukladajú na viacerých webových stránkach a tretie strany, ktoré tieto cookies vytvorili, sú schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto súbory cookies uložené. Vďaka tomuto princípu fungovania súborov cookies tretie strany môžu sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a následne na základe získaných údajov prevádzkovateľom webových lokalít poskytovať služby ako napríklad meranie návštevnosti webových stránok, či umiestňovania cielenej reklamy.

V závislosti od doby platnosti, počas ktorej sú súbory cookies uchovávané v užívateľovom zariadení ich rozdeľujeme na dva základné typy:

  • dočasné súbory cookies (session cookies) sa využívajú len v rámci jednej konkrétnej návštevy webovej lokality. Súbory cookies tejto kategórie sa v okamihu otvorenia konkrétnej webovej lokality aktivujú, a naopak v okamihu zatvorenia prehliadača sa vymažú. Slúžia najmä na identifikovanie zariadenia pri prezeraní webovej lokality a zlepšujú možnosti jej prehliadania .
  • trvalé súbory cookies (persistent cookies) pomáhajú rozpoznať každého unikátneho užívateľa webovej lokality a zostávajú uchované v užívateľovom zariadení dovtedy, kým neuplynie ich vopred nastavená doba platnosti alebo kým ich užívateľ nevymaže. Trvalé súbory cookies umožňujú poskytnúť užívateľovi pri ďalšej návšteve webovej lokality personalizovanejší obsah.

Z hľadiska funkcie sa súbory cookies radia pod nasledovné typy:

  • nevyhnutne potrebné súbory cookies (strictly necessary cookies) sú nutné na prevádzkovanie a fungovanie webových stránok a v systémoch prevádzkovateľa ich nie je možné vypnúť. Nevyhnutne potrebné cookies neuchovávajú žiadne osobné identifikačné údaje a ich používanie si nevyžaduje súhlas užívateľa.
  • preferenčné súbory cookies získavajú informácie o voľbách a preferenciách užívateľa vzhľadom k určitej webovej lokalite. Umožňujú zapamätať si napríklad jazyk alebo iné  lokálne nastavenie a adekvátne tomu prispôsobiť stránku. Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá.
  • analytické súbory cookies zhromažďujú prevažne anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívateľ používa webovú lokalitu, napríklad aké podstránky užívateľ navštevuje najčastejšie a aký obsah je pre neho najzaujímavejší. Informácie zozbierané touto kategóriou cookies umožňujú zatraktívniť webové stránky a optimalizovať ich obsah. Analytické súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.
  • reklamné súbory cookies (marketingové) sa využívajú na správne nastavenie, zacielenie a personalizáciu reklamy zobrazovanej na webovej lokalite zapojenej do reklamného systému. Tieto súbory cookies zadávajú na webovú lokalitu prevádzkovateľa tretie strany – napríklad jeho reklamní partneri. Tretie strany vedia z údajov získaných prostredníctvom reklamných súborov cookies vytvoriť profil užívateľových záujmov, na základe ktorého zobrazujú užívateľovi relevantné reklamy na iných stránkach. Reklamné súbory cookies neukladajú priamo osobné informácie užívateľa, ale vedia jednoznačne identifikovať prehliadač a internetové zariadenie. Uvedené súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.

4. Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa a možnosti ich nastavenia

Prevádzkovateľ používa na svojich webových stránkach nasledujúce typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies
Názov Účel Trvanie Pôvod
Relácia (Drupal) has_js Využíva sa na overenie aktívnosti JavaScriptu za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti. do zatvorenia prehliadača Medihum, s. r. o.
Prihlásenie seassion_lifetime Využíva sa na zapamätanie si prihláseného užívateľa. 60 hodín Medihum, s. r. o.
Košík cart_lifetime Využíva sa na zapamätanie si obsahu košíka. 4 hodiny (neprihlásený užívateľ), 1 rok (prihlásený užívateľ) Medihum, s. r. o.
Analytické súbory cookies
Názov Účel Trvanie Pôvod
Google Analytics _gid Získlavanie štatistických údajov o používaní webových stránok. 24 hodín Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Google Analytics _ga Získlavanie štatistických údajov o používaní webových stránok. 2 roky Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Google Analytics _gat Získlavanie štatistických údajov o používaní webových stránok. 10 minút Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Nastavenie súborov cookies

Vytváraniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením webového prehliadača, tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies a mohli ste sa individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Webový prehliadač môže byť nastavený na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, ďalej ich môže vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť pri zatvorení prehliadača. Odmietnutie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť  webových stránok.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Okrem tohto spôsobu kontroly súborov cookies môžete zabrániť generovaniu súborov cookies s informáciami o využívaní webových stránok (vrátane IP adresy) a následnému odovzdaniu spoločnosti Google na spracovanie stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Všeobecné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese  https://policies.google.com/u/1/privacy?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1&hl=sk, bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci služby Google Analytics nájdete tu.