Ako zistiť, či tlakomer meria správne

09. Jul 2023
Doba čítania 4 mins
Návody
Meranie krvného tlaku pomáha odhaliť jednu z najčastejších kardiovaskulárnych ochorení – hypertenziu. Preto by ste pravidelné kontroly, či už doma alebo v ambulancii nemali podceniť. Na to však potrebujete, aby tlakomer meral správne. Prečítajte si, ako si overiť, že zistené hodnoty sú skutočné. 
meranie tlaku

Spôsoby, ako si overiť správnosť meraní tlakomeru

Presnosť tlakomera sa dá zistiť kalibráciou v autorizovaných laboratóriách. Cena za takúto službu sa líši od modelu tlakomeru a aj či ide o domáci, alebo lekársky tlakomer. Overiť si správne meranie prístroja viete aj tak, že si namerané hodnoty porovnáte s iným tlakomerom. Správne hodnoty zistíte len vtedy, ak dodržíte zásady merania. Preto si najskôr prečítajte, ako správne merať krvný tlak

Svoje namerané hodnoty si takisto môžete porovnať s profesionálnym meraním u doktora. Ak sa vám váš prístroj nezdá, pokojne si ho zoberte pri najbližšej preventívnej prehliadke so sebou. Lekárske tlakomery totiž musia byť podľa zákona každý rok až dva (v závislosti od typu) kalibrované a overované. Ak zistíte, že tlakomer nemeria správne, nemusíte kupovať hneď nový. Zájdite s ním do najbližšieho autorizovaného servisu. Tam vám povedia, či sa oprava ešte oplatí, alebo by ste si už mali zadovážiť nový tlakomer.

tlakomer

Zdroj: bigstock.com

Pri výbere tlakomeru sa môžete často stretnúť s označením klinicky overené a klinicky testované. Aj keď sa vám na prvý pohľad môže zdať, že ide o veľmi podobné termíny, neznamenajú to isté. 

Klinicky overené – toto označenie znamená, že výrobok hodnotila nezávislá organizácia a spĺňa najprísnejšie požiadavky. A teda presnosť tlakomerov bola overená klinickou štúdiou v reálnych podmienkach.

Klinicky testované – v tomto procese sa skôr zameriava na overenie bezpečnosti nových zariadení než na správne namerané hodnoty. 

Najčastejšie prebieha overenie na skupine ľudí, ktorá predstavuje priemernú populáciu bez diagnostikovaných chorôb. 

Jednou z uznávaných inštitúcií, ktorá takéto testy vykonáva, je European Society of Hypertension (Európska spoločnosť pre hypertenziu). Tá vytvorila a aktualizovala medzinárodný protokol, s testovacou vzorkou 33 ľudí, založený na výsledkoch a skúsenostiach 19 overovacích štúdií. Zameriavajú sa najmä na ľudí starších ako 30 rokov, čo je najrizikovejšia skupina s hypertenziou. 

Prečo tlakomer nemeria správne? 

Správne meranie krvného tlaku neovplyvňuje len prístroj a jeho nesprávna kalibrácia. Preto sa uistite, že ste sa nedopustili aspoň jednej z týchto chýb: 

  • Nesprávna veľkosť manžety – ak je vám totiž príliš veľká, nameraný tlak je nižší ako skutočný. A naopak, ak je manžeta tesná, namerané hodnoty môžu byť často vyššie. 
  • Nedodržali ste zásady správneho merania – pri meraní je dôležité, aby ste sedeli v pokoji, neropzrávali a nehýbali sa. 
  • Nesprávna poloha ruky – končatinu by ste mali počas merania držať v úrovni srdca.
  • Meranie cez viac vrstiev oblečenia – Hrubšie vrstvy oblečenia spôsobia, že sa manžeta nesprávne „nafúkne“, a tým získate skreslené výsledky. 

tlakomer na ruke

Zdroj: pexels.com

Aké vlastnosti má mať spoľahlivý tlakomer?

  • Uistite sa, že model zodpovedá medzinárodným protokolom (napríklad od ESH).
  • Tlakomer by mal mať ľahko čitateľný displej.
  • Výhodou je funkcia pamäte, vďaka ktorej si prístroj zapamätá predošlé merania. Po nich si tak výsledky jednoducho porovnáte.
  • Dbajte aj na dĺžku záruky. Čím dlhšia, tým máte väčšiu istotu, že v prípade poruchy ju veľmi jednoducho vyriešite a nebude vás to stáť ďalšie financie. 

Aký tlakomer kúpiť? 

Najnovšie modely tlakomerov, napríklad OMRON M7 Intelli IT, už vie pomocou Bluetooth pripojenia preposielať namerané hodnoty do mobilu či PC, čo vám zľahčuje ukladanie a analyzovanie dát. Takisto ich viete jednoducho poslať svojmu ošetrujúcemu lekárovi. 

Ak hľadáte lekársky tlakomer do ambulancie, siahnuť môžete nielen po digitálnom, ale aj manometrickom. Manometrické tlakomery sú dostupné napríklad s tromi manžetami v jednom balení, vďaka tomu ich prispôsobíte každému pacientovi na mieru. 

Zvážiť by ste mali aj tlakomer, ktorý umožňuje meranie na členku a ramene zároveň. Najnovšie štúdie totiž ukazujú, že cez členkovo-ramenný index (ABI: ankle-brachial index) dokáže s vysokou presnosťou zistiť infarkt myokardu či mozgovú príhodu. Až s 95 % presnosťou upozorní na ischemickú chorobu dolných končatín. Vďaka jednoduchému ovládaniu ho môže používať každý člen zdravotníckeho personálu, a tak sa zatiaľ môžete venovať iným činnostiam pri vyšetrovaní svojho pacienta.