Meranie EKG: Ako prebieha a ako si ho viete zmerať aj v pohodlí domova?

26. Jan 2024
Doba čítania 4 mins
Návody
Choroby srdca a ciev patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtia. Pravidelná kontrola a meranie činnosti srdca môže pomôcť včas diagnostikovať začínajúci infarkt myokardu či objaviť rôzne poruchy. Prečítajte si, ako si viete spraviť meranie EKG aj vy sami. 
meranie ekg

Ako sa meria EKG a čo odhalí?

EKG (elektrokardiograf) meria a zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca. Pomáha lekárom včasne zachytiť viaceré srdcové vady, napríklad arytmie, ischémiu, infarkt myokardu či iné zmeny v srdcovom rytme

Meranie EKG prebieha u lekára pomocou profesionálnych a veľmi presných prístrojov. Pri štandardnom prístroji vyškolený pracovník pripevní na telo 10 elektród (prístroj z nich generuje 12 zvodov), ktoré snímajú srdce z rôznych strán. Jedna z nich (najčastejšie čierna) slúži na uzemnenie. Počas merania by ste nemali rozprávať. Môže sa stať, že vás lekár vyzve, aby ste chvíľu nedýchali. Celé EKG vyšetrenie by nemalo trvať viac ako 10 až 15 minút

Výsledkom merania EKG je elektrokardiogram, ktorý pozostáva z opakujúcich sa skupín výchyliek, ktoré zodpovedajú úderom srdca, označované aj ako EKG krivky. Grafický záznam môže správne vyhodnotiť len skúsený lekár, aj keď modernejšie EKG prístroje už výsledky dokážu analyzovať aj samy. EKG je okrem diagnostiky aj bežnou súčasťou preventívnej prehliadky u ľudí, ktorí majú viac ako 40 rokov. 

Prečo sa má EKG merať pravidelne?

  • Umožňuje včasne identifikovať poruchy srdca, a vďaka tomu môžete predísť väčším zdravotným problémom. 
  • Pacientom s už diagnostikovanými poruchami srdca pomáha monitorovať srdcovú aktivitu a lekárom umožňuje prispôsobovať liečbu, aby bola čo najefektívnejšia.
  • Včasne odhalí začínajúci alebo prebiehajúci infarkt myokardu, aj predtým, ako pocítite prvé príznaky.

Ako si zmerať EKG aj doma?

Okrem profesionálnych EKG prístrojov si môžete činnosť srdca skontrolovať pomocou inteligentných hodiniek. Nie však hocijakých, siahnite iba po takých, ktoré získali certifikát od príslušných orgánov. Uistíte sa tak, že spĺňajú určitú kvalitu a štandardy, ktoré zaručia presnejšie meranie EKG.

Meranie EKG cez Smart hodinky
Zdroj: Bigstock.com

Ďalšia možnosť, ako si zmerať doma EKG je pomocou tlakomeru. Napríklad prístroj značky OMRON M7 Intelli IT má funkciu AFib, ktorá vykonáva 3 merania s odstupom 30 sekúnd. Vďaka tomu dokáže upozorniť na riziko možnosti výskytu fibrilácie predsiení. Ak chcete presnejšie meranie EKG, siahnite po OMRON COMPLETE, s ktorým si urobíte aj elektrokardiogram. Všetky výsledky ukladá do aplikácie a vy k nim máte veľmi ľahký prístup. 

Ako funguje meranie EKG cez smart hodinky? 

Väčšina modelov hodiniek meria na podobnom princípe. V ponuke si zvolíte manuálne meranie, dáte hodinky na zápestie a podľa návodu priložíte prst na miesto na to určené. Počkáte 30 sekúnd, počas ktorých prebieha meranie EKG. Po odmeraní vám hodinky vyhodnotia činnosť srdca, prípadne rozpozná nezvyčajné rytmy, ktoré by mohli naznačovať problém. Najčastejšie ide o fibriláciu predsiení. 

Výsledné meranie si môžete exportovať aj ako PDF súbor a ukázať svojmu lekárovi. Najmä v prípade, ak by meranie zistilo nejaké nezrovnalosti. Profesionálny EKG prístroj potom nezrovnalosť potvrdí alebo vyvráti. Lekár bližšie určí prípadnú diagnózu a nastaví liečbu. 

Výhody domáceho merania EKG 

  • Pohodlné meranie aj doma: Nemusíte nikam cestovať či nosiť EKG holter, alebo iné prístroje.
  • Prepojenie so smartfónom: K dátam z merania sa dostanete veľmi ľahko, pretože sa ukladajú do vášho mobilu. Údaje tak viete poslať či ukázať svojmu všeobecnému lekárovi.
  • Hodinky majú aj ďalšie senzory: Okrem srdcovej činnosti dokážu monitorovať aj fyzickú aktivitu, úroveň stresu a spánok. Poskytnú tak komplexnejší pohľad na vaše celkové zdravie. 
  • Motivujú k zdravšiemu životnému štýlu: Vďaka meraniu a podrobnejšej kontrole môžete byť motivovaný k vyššej fyzickej aktivite.

 Nevýhody domáceho merania EKG

  • Presnosť: Nie všetky hodinky s funkciou merania EKG sú rovnako presné ako profesionálne EKG zariadenia. Presnosť merania zariadení (tlakomer aj hodinky) môže tiež ovplyvniť, či ste si senzory umiestnili správne a ako ste sa hýbali.
  • Nezachytí komplikovanejšie srdcové vady: Nie všetky srdcové arytmie, zvlášť tie, ktoré sa vyskytujú v nepravidelných intervaloch, dokážu inteligentné hodinky odhaliť. 
  • Limitované možnosti merania: Hodinky a lacnejšie tlakomery poskytujú len niektoré informácie. Nemajú tiež také podrobné informácie o činnosti srdca ako profesionálne EKG. 

Pamätajte, meranie EKG hodinkami či domácim tlakomerom nie je náhradou za lekárske vyšetrenie. Preto ich používanie považujte skôr za kontrolné a z výsledkov nikdy nerobte závery. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, obráťte sa na svojho všeobecného lekára